Δικαιολογητικά εγγραφής

Για ανήλικους :
1. Πιστοποιητικό παιδιάτρου ότι άτομο είναι υγιές και δύναται να παρακολουθήσει αθλήματα
2. Δύο (2) φωτογραφίες προσώπου
3. Συμπλήρωση και υπογραφή αίτησης/ δήλωσης εγγραφής


Για ενήλικες :
1. Πιστοποιητικό παθολόγου ή/και καρδιολόγου ότι το άτομο είναι υγιές και  δύναται να παρακολουθήσει οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα
2. Δύο (2) φωτογραφίες προσώπου
3. Συμπλήρωση και υπογραφή αίτησης/ δήλωσης εγγραφής