Αισθητική Γυμναστική

Η Αισθητική ομαδική γυμναστική αποτελεί σχετικά νέο άθλημα στο χώρο της Γυμναστικής. Λόγω ότι τα όρια ηλικίας της Ρυθμικής και Ενόργανης Γυμναστικής είναι πολύ χαμηλά, δημιουργήθηκε για να δοθεί η ευκαιρία σε άτομα, άνδρες και γυναίκες, που έχουν περάσει το ηλικιακό όριο της εφηβείας να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν ως αθλητές σε ένα άθλημα με πολλά κοινά στοιχεία με τα παραπάνω.

Η αισθητική γυμναστική, εστιάζει στην εκτέλεση ασκήσεων γυμναστικής με συνεχή και φυσική κίνηση του σώματος. Περιλαμβάνει αρμονικές, ρυθμικές και δυναμικές κινήσεις που εκτελούνται με φυσιολογική χρήση της δύναμης. Όλες οι ασκήσεις πρέπει να εκτελούνται πλήρεις, επιδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την ευρύτητα και την ποικιλία των ασκήσεων σε δυναμική και ταχύτητα.

Η σύνθεση των προγραμμάτων πρέπει να περιλαμβάνει ασκήσεις που εμπεριέχουν κυματισμούς, ισορροπίες, περιστροφές, άλματα, χορευτικά βήματα και άρσεις.

Σωματικές ικανότητες, όπως η ευλυγισία, η ταχύτητα, η δύναμη, η νευρομυική συναρμογή και η αέναη κίνηση είναι σημαντικές.

Η ομάδα αποτελείται από 6 έως 10 άτομα.